Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 30 Ôn tập

90 phút 20 câu 120 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):