YOMEDIA

Bài tập 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 21 tr 76 sách GK Toán 9 Tập 2

Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt O tại M và cắt (O') tại N (A nằm giữa M và N). Hỏi MBN là tam giác gi? Tại sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Với bài 21, chúng ta sẽ được nhắc lại kiến thức về góc nội tiếp bằng nhau thì chắn cùng một cung hoặc hai cung trong đường tròn bằng nhau.

Do hai đường tròn bằng nhau nên hai cung nhỏ AB bằng nhau. Vì cùng căng dây AB

Mặc khác, góc ANB là góc nội tiếp chắn cung AB của đường tròn O'

góc AMB là góc nội tiếp chắn cung AB của đường tròn O.

\(\Rightarrow \widehat{BNM}=\widehat{BMN}\)

Vậy tam giác BMN cân tại B

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Minh Hải

  Bài 19 (Sách bài tập - tập 2 - trang 102)

  Để giúp xe lửa chuyển từ một đường ray từ hướng này sang một đường ray hướng khác, người ta làm xen giữa một đoạn đường ray hình vòng cung (h.1). Biết chiều rộng của đường ray là \(AB\approx1,1m\), đoạn \(BC\approx28,4m\). Hãy tính bán kính OA = R của đoạn đường ray hình vòng cung ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Bài 18 (Sách bài tập - tập 2 - trang 102)

  Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nẳm trên đường tròn. Qua M vẽ một cát tuyến bất kì cắt đường tròn ở A và B.

  Chứng minh rằng tích MA.MB không đổi ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA