YOMEDIA
NONE

Bài tập 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 21 tr 76 sách GK Toán 9 Tập 2

Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt O tại M và cắt (O') tại N (A nằm giữa M và N). Hỏi MBN là tam giác gi? Tại sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Với bài 21, chúng ta sẽ được nhắc lại kiến thức về góc nội tiếp bằng nhau thì chắn cùng một cung hoặc hai cung trong đường tròn bằng nhau.

Do hai đường tròn bằng nhau nên hai cung nhỏ AB bằng nhau. Vì cùng căng dây AB

Mặc khác, góc ANB là góc nội tiếp chắn cung AB của đường tròn O'

góc AMB là góc nội tiếp chắn cung AB của đường tròn O.

\(\Rightarrow \widehat{BNM}=\widehat{BMN}\)

Vậy tam giác BMN cân tại B

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF