YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16 trang 102 SBT Toán 9 Tập 2

Bài tập 16 tr 102 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Cho đường tròn \((O)\) và hai đường kính \(AB, CD\) vuông góc với nhau. Lấy một điểm \(M\) trên cung \(AC\) rồi vẽ tiếp tuyến với đường tròn \((O)\) tại \(M.\) Tiếp tuyến này cắt đường thẳng \(CD\) tại \(S.\) Chứng minh rằng \(\widehat {MSD} = 2\widehat {MBA}.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Ta sử dụng kiến thức:

+) Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

+) Trong một đường tròn, số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo của góc ở tâm chắn cùng chắn một cung.

Lời giải chi tiết

Xét đường tròn \((O)\) có \(SM \bot OM\) (tính chất tiếp tuyến)

\( \Rightarrow \Delta OMS\) vuông tại \(M\)

Nên \(\widehat {MSO} + \widehat {MOS} = {90^o}\)

Lại có: \(AB \bot CD\) \((gt)\)

\( \Rightarrow \widehat {MOS} + \widehat {MOA} = {90^o}\)

Suy ra: \(\widehat {MSO} = \widehat {MOA}\) hay \(\widehat {MSD} = \widehat {MOA}\) \((1)\)

Mà \(\widehat {MOA} = 2\widehat {MBA}\)  (góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn cung \(\overparen{AM}\))  \((2)\)

Từ \((1)\) và \((2)\) suy ra: \(\widehat {MSD} = 2\widehat {MBA}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 102 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF