YOMEDIA

Bài tập 22 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 22 tr 76 sách GK Toán 9 Tập 2

Trên đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm M (khác A và B). Vẽ tiếp tuyến của (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C. Chứng minh rằng ta luôn có: \(MA^2 = MB. MC\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

Phân tích bài 22, ta sẽ dễ dàng chứng minh được các hệ thức thông qua việc chứng minh tam giác đồng dạng và suy ra tỉ số đồng dạng, hoặc áp dụng hệ thức lượng đối với tam giác vuông.

Vì góc AMB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn.

\(\Rightarrow \widehat{AMB}=90^o\)

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông vào tam giác ABC vuông tại A có đường cao AM:

\(MA^2=MB.MC\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
  • Nguyễn Hiền

    Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 103)

    Cho nửa đường tròn đường kính AB, tâm O. Đường tròn tâm A bán kính AO cắt nửa đường tròn đã cho tại C. Đường tròn tâm B bán kính BO cắt nửa đường tròn đã cho tại D. Đường thẳng qua O và song song với AD cắt nửa đường tròn đã cho tại E

     

    a) \(\widehat{ADC}\) và \(\widehat{ABC}\) có bằng nhau không ? Vì sao ?

     

    b) Chứng minh CD song song với AB

     

    c) Chứng minh AD vuông góc với OC

     

    d) Tính số đo của \(\widehat{DAO}\)

     

    e) So sánh hai cung BE cà CD

     

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA