YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15 trang 102 SBT Toán 9 Tập 2

Bài tập 15 tr 102 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Cho đường tròn tâm \(O\), bán kính \(1,5cm\). Hãy vẽ hình vuông \(ABCD\) có bốn đỉnh nằm trên đường tròn đó. Nêu cách vẽ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

+) Vẽ hình: dùng thước thẳng và compa để vẽ hình

+) Chứng minh: Sử dụng dấu hiệu nhận biết hình bình hành và hình vuông

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành: Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật: Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. 

Dấu hiệu nhận biết hình vuông: Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

Lời giải chi tiết

Cách vẽ: 

- Vẽ đường tròn \((O; 1,5cm)\)

- Vẽ 2 đường kính \(AC\) và \(BD\) vuông góc với nhau.

- Nối \(AB, BC, CD, DA\) ta có tứ giác \(ABCD\) là hình vuông có \(4\) đỉnh nằm trên cung tròn \((O; 1,5cm)\).

Chứng minh:

Theo cách vẽ ta có: \(OA = OC=R, OB = OD=R\) nên tứ giác \(ABCD\) là hình bình hành

Lại có: \(AC = BD=2R\) nên hình bình hành \(ABCD\) là hình chữ nhật.

Mặt khác: \(BD \bot AC\) nên hình chữ nhật \(ABCD\) là hình vuông.

Vậy tứ giác \(ABCD\) là hình vuông.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 102 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF