ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3.1 rang 103 SBT Toán 9 Tập 2

Bài tập 3.1 rang 103 SBT Toán 9 Tập 2

Mỗi câu sau đây đúng hay sai

(A) Góc nội tiếp là góc tạo bởi hai dây của đường tròn đó.

(B) Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung.

(C) Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp không cùng chắn một cung thì không bằng nhau.

(D) Trong một đường tròn, số đo của một góc nội tiếp bằng số đo cung bị chắn.(E) Trong một đường tròn, góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn câu đúng (E) Trong một đường tròn, góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.1 rang 103 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1