YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 21 trang 118 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 21 tr 118 sách GK Toán 9 Tập 2

Cái mũ của chú hề với các kích thước cho theo hình vẽ(h97). Hãy tính tổng diện tích vải vẩn có để làm nên cái mũ (Không kể riềm, mép, phần thừa).

Hình 97 bài 21 trang 118 SGK Toán lớp 9 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Với dạng toán này, chúng ta tính các giá trị rồi cộng đại số lại với nhau, bài 21 chúng ta mô phỏng lại ảnh như sau:

Diện tích vải cần có để làm nên cái mũ diện tích xung quanh của hình nón và diện tích vành nón.

\(\small r = \frac{35 - 10.2}{2} = 7,5(cm)\)

\(S_{xq} =\pi. r. l= 3,14. 7,5. 30 = 706,5 (cm^2)\)

\(S_{vanh non}= \pi\left (\frac{35}{2} \right )^2 - \pi .7,5^2 =250\pi= 785 (c m^2)\)

Vậy diện tích vải cần có là:

\(S=706,5+785=1491,5(cm^2)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 118 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R, M là 1 điểm tùy ý trên nửa đường tròn (M khác A, B). Kẻ 2 tia tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn. Qua M kẻ tiếp tuyến thứ 3 lần lượt cắt Ax, By tại C, D
  a) Chứng minh CD = AC + BD và góc COD = 90 độ
  b) Chứng minh AC.BD = R^2

  c) CM: AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD.

  ------------------------

  a,b mình guaru được rồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON