YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 24 trang 169 SBT Toán 9 Tập 2

Bài tập 24 trang 169 SBT Toán 9 Tập 2

Một hình trụ có bán kính đáy 1cm và chiều cao 2cm người ta khoan đi một phần có dạng hình nón như hình vẽ thì phần thể tích còn lại của nó sẽ là:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

A. \(\frac{{2\pi }}{3}\left( {c{m^3}} \right)\)

B. \(\frac{{4\pi }}{3}\left( {c{m^3}} \right)\)

C. \(2\pi \left( {c{m^3}} \right)\)

D. \(\frac{{8\pi }}{3}\left( {c{m^3}} \right)\)

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

V1=π.r2.h = π.12.2 = 2π(cm3)

Thể tích hình nón:

V2 = (1/3)/π.r2h = (1/3)π.12.2 = (2/3)π (cm3)

Thể tích phần còn lại của hình trụ:

V = V1 – V2 = 2π - (2/3)π = (4/3)π (cm3)

Vậy chọn đáp án B

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 169 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON