YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 20 trang 118 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 20 tr 118 sách GK Toán 9 Tập 2

Hãy điền đủ vào các ô trống ở bảng sau (xem hình 96)

Hình 96 bài 20 trang 118 SGK Toán lớp 9 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

Dựa vào kiến thức đã học và các công thức cụ thể, chúng ta sẽ tính được các giá trị để điền vào bảng sau:

Dòng đầu tiên:

\(\small d = 2r = 2.10 = 20(cm)\)

\(l=\sqrt{h^2 + r^2 }= \sqrt{10^2 + 10^2}= 10\sqrt{2}(cm)\)

\(V=\frac{1}{3}\pi r^2h = \frac{1}{3}. 10^2. 10. \pi= 10^3. \pi.\frac{1}3(cm^3)\)

Dòng thứ hai:

\(r=\frac{d}{2}=5(cm)\)

\(l=\sqrt{h^2 + r^2}= \sqrt{10^2 + 5^2}= 5\sqrt{5}(cm)\)

\(V=\frac{1}{3}\pi r^2h = \frac{1}{3}. 5^2. 10. \pi= \frac{250.\pi}{3}(cm^3)\)

Các dòng tương tự, cũng vậy, ta điền như sau:

r(cm) d(cm h(cm) l(cm) V(cm3)
10 \({\color{Red} 20}\) 10 \({\color{Red} 10\sqrt{2}}\) \({\color{Red} \frac{100\pi}{3}}\)
\({\color{Red} 5}\) 10 10 \({\color{Red} 5\sqrt{5}}\) \({\color{Red} \frac{250\pi}{3}}\)
\({\color{Red} \frac{10\sqrt{3\pi}}{\pi}}\) \({\color{Red} \frac{20\sqrt{3\pi}}{\pi}}\) 10 \({\color{Red} 10\sqrt{\frac{3}{\pi}+1}}\) 1000
10 \({\color{Red} 20}\) \({\color{Red} \frac{30}{\pi}}\) \({\color{Red} 10\sqrt{\frac{9}{\pi^2}+1}}\) 1000
\({\color{Red} 5}\) 10 \({\color{Red} \frac{120}{\pi}}\) \({\color{Red} ^{\sqrt{25+\left ( \frac{120}{\pi} \right )^2}}}\) 1000

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 118 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON