YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 28 trang 120 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 28 tr 120 sách GK Toán 9 Tập 2

Một xô bằng inốc có dạng nón cụt đựng hóa chất, có các kích thước cho ở hình 101(đơn vị: cm).

a) Hãy tính diện tích xung quanh của xô.

b) Khi xô chưa đầy hóa chất thì dung tích của nó là bao nhiêu.

Hình 101 bài 28 trang 119 SGK Toán lớp 9 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

Để tính được thể tích cũng như diện tích xung quanh xô có dạng hình nón cụt của bài 28, chúng ta sẽ sử dụng các công thức đã học, cụ thể là:

Câu a:

Diện tích cần tính gồm diện tích xung quanh của hình xung quanh của hình nón cụt và diện tích hình tròn đáy có bán kính 9cm.

Đường sinh của hình nón lớn là \(\small l = 36 + 27 = 63 cm\)

Diện tích xung quanh của hình nón lớn là:

\(\small S_{xql}=\pi.r.l=3,14.21.63\approx 4154,22(cm^2)\)

Diện tích xung quanh của hình nón nhỏ là:

\(\small S_{xqn}=3,14.9.27\approx 763,02(cm^2)\)

Diện tích xung quanh của hình nón cụt:

\(\small S=S_{xql}-S_{xqn}=4154,22-763,02=3391,2(cm^2)\)

Diện tích hình tròn đáy:

\(\small S_{d}=\pi.r^2=3,14.9^2=254,34(cm^2)\)

Diện tích mặt ngoài của xô:

\(\small S=S{xqnc}+S_d=3391,2+254,34=3645,54(cm^2)\)

Câu b:

Chiều cao của hình nón lớn:

\(h=\sqrt{63^2 + 21^2}\approx 59,397(cm)\)

Chiều cao của hình nón nhỏ:

\(h'=\sqrt{27^2 - 9^2}\approx 25,546(cm)\)

Thể tích của hình nón lớn:

\(V_l=\frac{1}{3}\pi.r.h=\frac{1}{3}.21^2.59,397\approx 27416,467(cm^3)\)

Thể tích hình nón nhỏ:

\(V_n=\frac{1}{3}\pi.r.h'=\frac{1}{3}.9^2.25,546\approx 2158,16(cm^3)\)

Khi xô chứa đầy hóa chất thì dung tích của nó là:

\(V=V_l-V_n=27416,467-2158,16\approx 25258(cm^3)\)

\(=25,25(dm^3)=25,25l\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 120 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON