YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 27 trang 119 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 27 tr 119 sách GK Toán 9 Tập 2

Một phần dụng cụ gồm một phần có dạng trụ, phần còn lại có dạng nón. Các kích thước cho trên hình 100. Hãy tính:

a) Thể tích của dụng cụ này;

b) Diện tích mặt ngoài của dụng cụ(Không tính nắp đậy)

Hình 100 bài 27 trang 119 SGK Toán lớp 9 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

Với bài 27, chúng ta dễ nhận thấy rằng, thể tích và diện tích toàn phần cần tính gồm một hình trụ, một hình nón và các số liệu cụ thể giúp chúng ta tìm ra lời giải.

Câu a:

Thể tích hình trụ:

\(\small V_t=\pi.R^2.h=3,14.\left (\frac{1,4}{2} \right )^2.0,7\approx 1,077(m^3)\)

Thể tích hình nón:

\(\small V_n=\frac{1}{3}.3,14.\left ( \frac{1,4}{2} \right )^2.0,9\approx 0,462(m^3)\)

Vậy thể tích cần tính là:

\(\small V=V_t+V_n=1,007+0,462\approx 1,539(m^3)\)

Câu b:

Diện tích cần tính gồm diện tích xung quanh hình trụ và diện tích xung quanh hình nón. Đường sinh của hình nón là: 

 

\(\small S_{xqt}=2\pi.r.h=2.3,14.0,7.0,7\approx 3,077(m^2)\)

\(\small S_{xqn}=\pi.r.h=3,14.\frac{1,4}{2}.1,4\approx 2,506(m^2)\)

Vậy diện tích toàn phần cần tính:

\(\small S=S_{xqn}+S_{xqt}=3,077+2,506\approx 5,583(m^2)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 119 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON