YOMEDIA

Hình Học 9 Chương 4: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu

Ở Chương 4 môn Hình học 9 này các em sẽ được làm quen các khái niệm về Hình trụ, hình nón và hình cầu, các công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ và hình nón, diện tích và thể tích hình cầu. HOC247 hướng dẫn cho các em nắm rõ lý thuyết, luyện tập các bài trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập SGK. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các em xem chi tiết theo các bài dưới đây

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF