AMBIENT

Bài tập 22 trang 118 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 22 tr 118 sách GK Toán 9 Tập 2

Hình 98 cho ta hình ảnh của một đồng hồ cát với các kích thước kèm theo (OA= OB). Hãy so sánh tổng thể tích của hai hình nón và thể tích hình trụ.

Hình 98 bài 22 trang 118 SGK Toán lớp 9 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

Chúng ta mô phỏng lại hình vẽ bài 22 và giải như sau:

Chiều cao của hình nón là:  

Thể tích của hai hình nón là: 

2Vnón = \(\small 2V_{non}=2.\frac{1}{3} \pi .R^2 .\frac{h}{2}= \frac{\pi R^2 h}{3}(dvtt)\)

Thể tích của hình trụ: 

\(\small V=\pi. R^2.h\)

\(\small \Rightarrow \frac{2V_{non}}{V}=\frac{\frac{\pi.R^2.h}{3}}{\pi.R^2.h}=\frac{1}{3}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 118 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA