YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 17 trang 167 SBT Toán 9 Tập 2

Bài tập 17 trang 167 SBT Toán 9 Tập 2

Người ta minh họa một cái xô đựng nước như hình dưới .Thể tích nước chứa đầy xô sẽ là (tính theo cm3):

A. \(\frac{{1000\pi }}{3}\)

B. \(\frac{{1750\pi }}{3}\)

C. \(\frac{{2000\pi }}{3}\)

D. \(\frac{{2750\pi }}{3}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Thể tích hình nón có đường kính đáy 0,2m:

\(\begin{array}{l}
{V_1} = \frac{1}{3}\pi .{\left( {\frac{{0,1}}{2}} \right)^2}.0,2\\
 = \frac{{0,002\pi }}{3}\left( {{m^3}} \right)\\
 = \frac{{2000\pi }}{3}\left( {{m^3}} \right)
\end{array}\)

Thể tích hình nón có đường kính đáy 0,1m:

\(\begin{array}{l}
{V_2} = \frac{1}{3}\pi .{\left( {\frac{{0,1}}{2}} \right)^2}.0,1\\
 = \frac{{0,00025\pi }}{3}\left( {{m^3}} \right)\\
 = \frac{{250\pi }}{3}\left( {{m^3}} \right)
\end{array}\)

Thể tích nước chứa đầy xô là :

\(V = {V_1} - {V_2} = \frac{{1750\pi }}{3}\left( {c{m^3}} \right)\)

Vậy chọn đáp án B

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 167 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON