YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12 trang 42 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 12 tr 42 sách GK Toán 9 Tập 2

Giải các phương trình sau:

a) \(x^2 - 8 = 0\)

b) \(5x^2 - 20 = 0\)

c) \(0,4x^2 + 1 = 0\)

d) \(2x^2 + \sqrt{2}x = 0\)

e) \(-0,4x^2 + 1,2x = 0\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Áp dụng kiến thức đã học để giải phương trình bài 12 này.

Câu a:

\(x^2 - 8 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 8 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{}8 \Leftrightarrow x = \pm 2\sqrt{2}\)

Câu b:

\(5x^2 - 20 = 0 \Leftrightarrow 5x^2 = 20 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2\)

Câu c:

\(0,4x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow 0,4x^2 = -1 \Leftrightarrow x^2 = -\frac{10}{4}\)

Phương trình vô nghiệm

Câu d:

\(2x^2 + \sqrt{2}x = 0 \Leftrightarrow x(2x + \sqrt{2}) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{2}x(\sqrt{2}x + 1) = 0\)

\(\small x=0\) hoặc \(\small x=-\frac{\sqrt{2}}{2}\)

Câu e:

\(-0,4x^2 + 1,2x = 0\Leftrightarrow 4x^2-12x=0\)

\(\Leftrightarrow x(x-3)=0\)

\(x=0\) hoặc \(x=3\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 42 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON