ADMICRO
UREKA

Bài tập 13 trang 43 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 13 tr 43 sách GK Toán 9 Tập 2

Cho các phương trình:

a) \(x^2 + 8x = -2\)

b) \(x^2 + 2x = \frac{1}{3}\)

Hãy cộng vào hai vế của mỗi phương trình cùng một số thích hợp để được một phương trình mà vế trái thành một bình phương.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Chúng ta đưa về dạng bình phương ở bài 13 này bằng việc thêm bớt thích hợp

Câu a:

\(\small x^2 + 8x = -2\Leftrightarrow x^2 + 8x +16= -2+16=14\)

\(\small (x-4)^2=14\)

Câu b:

\(\small x^2+2x=\frac{1}{3}\Leftrightarrow x^2+2x+1=\frac{1}{3}+1\)

\(\small \Leftrightarrow (x+1)^2=\frac{4}{3}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 43 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF