YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11 trang 42 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 11 tr 42 sách GK Toán 9 Tập 2

Đưa các phương trình sau về dạng ax2 + bx + c = 0 và chỉ rõ các hệ số a, b, c:

a) \(5x^2 + 2x = 4 - x\)

b) \(\frac{3}{5}x^2 + 2x - 7 = 3x +\frac{1}{2}\) 

c) \(2x^2 + x - \sqrt{3} = \sqrt{3}x + 1\)

d) \(2x^2 + m^2 = 2(m - 1)x, m\) là một hằng số

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Với bài 11, chúng ta được tiếp cận với phương trình bậc hai một ẩn \(\small ax^2+bx+c=0(a\neq 0)\) bằng việc chỉ rõ các hệ số của từng phương trình

Câu a:

 \(5x^2 + 2x = 4 - x \Leftrightarrow 5x^2 + 3x - 4 = 0; a = 5, b = 3, c = -4\)

Câu b:

\(\small \frac{3}{5}x^2+2x-7=3x+\frac{1}{2}\Leftrightarrow \frac{3}{5}x^2-x-\frac{15}{2}=0;a=\frac{3}{5};b=-1;c=-\frac{15}{2}\)

Câu c:

\(1002{x^2} + x - \sqrt 3  = \sqrt 3 .x + 1 \Leftrightarrow 2{x^2} + (1 - \sqrt 3 )x - 1 - \sqrt 3  = 0\)

\(\small a=2;b=1-\sqrt{3};c=-1-\sqrt{3}\)

Câu d:

\(2x^2 + m^2 = 2(m - 1)x\Leftrightarrow 2x^2-2(m - 1)x+m^2=0\)

\(a=2;b=-2(m-1);c=m^2\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 42 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON