YOMEDIA
ZUNIA12

Cho biết hình vuông có đường chéo là bằng \(4cm\), cạnh của hình vuông đó bằng:

A. \(4\,\,cm\)                                   B. \(8\,\,cm\)

C. \(\sqrt 8 \,\,cm\)                         D. \(2\,\,cm\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Giả sử hình vuông \(ABCD\) có độ dài đường chéo \(AC\) bằng \(4cm\).

  Vì \(ABCD\) là hình vuông nên ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}AB = BC = CD = DA\\\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = {90^0}\end{array} \right.\)

  Xét \(\Delta ABC\) vuông tại \(B\), áp dụng định lý Py-ta-go ta có:

  \(\begin{array}{l}A{B^2} + B{C^2} = A{C^2}\\ \Rightarrow A{C^2} = A{B^2} + A{B^2}\left( {{\mathop{\rm vì}\nolimits} \,AB = BC} \right)\\ \Rightarrow A{C^2} = 2A{B^2}\\ \Rightarrow A{B^2} = \frac{{A{C^2}}}{2}\\ \Rightarrow AB = \frac{{AC}}{{\sqrt 2 }} = \frac{4}{{\sqrt 2 }} = 2\sqrt 2  = \sqrt 8 \,\,\left( {cm} \right)\end{array}\)

  Vậy cạnh của hình vuông đó bằng \(\sqrt 8 \left( {cm} \right)\).

  Chọn C.

    bởi hoàng duy 15/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF