Tính tuổi của anh và em hiện nay biết tuổi anh hiện nay bằng 7/6 tuổi em

bởi hi hi 08/04/2019

Tuổi anh hiện nay = \(\dfrac{7}{6}\)tuổi em. 4 năm nữa, tuổi anh = \(\dfrac{8}{7}\)tuổi em. Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay.

Câu trả lời (1)

 • gọi x là số tuổi của em hiện nay \(\Rightarrow\) số tuổi của anh hiện nay là \(\dfrac{7}{6}x\)

  ta có : 4 năm nữa, tuổi anh bằng \(\dfrac{8}{7}\) tuổi em

  nên ta có phương trình \(x+4=\dfrac{8}{7}\left(x+4\right)\)

  mà ta có : tuổi anh 4 năm nữa là \(\dfrac{7}{6}x+4\) vì tuổi anh hiện nay là \(\dfrac{7}{6}x\)

  nên ta có phương trình \(\dfrac{8}{7}\left(x+4\right)=\dfrac{7}{6}x+4\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{8}{7}x+\dfrac{32}{7}=\dfrac{7}{6}x+4\Leftrightarrow\dfrac{8}{7}x-\dfrac{7}{6}x=4-\dfrac{32}{7}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{-1}{42}x=\dfrac{-4}{7}\Leftrightarrow x=\dfrac{-4}{7}:\dfrac{-1}{42}=24\)

  vậy tuổi em hiện nay là 24 tuổi

  tuổi anh hiện nay là \(\dfrac{7}{6}.24=28\) tuổi

  bởi Vũ nguyễn thu Hà 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan