ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài 1: Trong tháng Giêng hai tổ công nhân

Bài 1: Trong tháng Giêng hai tổ công nhân may được 800 chiếc áo . Tháng hai tổ 1 vượt mức 15% , tổ hai vượt mức 20% do đó cả hai tổ sản xuất được 945 cái áo . Tính xem trong tháng đầu mỗi tổ may được bao nhiêu chiếc áo ?

Bài 2: Hai lớp 8A và 8B có tổng cộng 94 học sinh biết rằng 25%số học sinh 8A đạt loại giỏi , 20% số học sinh 8B và tổng số học sinh giỏi của hai lớp là 21 . Tính số họ sinh mỗi lớp ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1:

  _ Gọi x là số cái áo may được của tổ 1 trong tháng đầu (x \(\in N\)*)

  _ Số cái áo may được của tổ 2 trong tháng đầu là: 800 - x (cái)

  _ Số cái áo may thêm được của tổ 1 trong tháng đầu là: 15% x (cái)

  _ Số cái áo may thêm được của tổ 2 trong tháng đầu là: 20% (800 - x) (cái)

  _ Theo đề ta có:

  (x + 15%x) + ((800 - x) + 20% (800 - x)) = 945

  \(\Leftrightarrow\) x + 15%x + 800 - x + 20% (800 - x) = 945

  \(\Leftrightarrow\) x + \(\dfrac{3}{20}\)x + 800 - x + \(\dfrac{1}{5}\)(800 - x) = 945

  \(\Leftrightarrow\) x + \(\dfrac{3x}{20}\) + 800 - x + 160 - \(\dfrac{1}{5}\)x = 945

  \(\Leftrightarrow\) x + \(\dfrac{3x}{20}\) - x - \(\dfrac{x}{5}\) = 945 - 800 - 160

  \(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{20x}{20}\) + \(\dfrac{3x}{20}\)- \(\dfrac{20x}{20}\)- \(\dfrac{4x}{20}\) = \(\dfrac{18900}{20}\) - \(\dfrac{16000}{20}\)- \(\dfrac{3200}{20}\)

  \(\Leftrightarrow\) 20x + 3x - 20x - 4x = 18900 - 16000 - 3200

  \(\Leftrightarrow\) -x = -300

  \(\Leftrightarrow\) x = 300

  Nên số cái áo may được của tổ 2 trong tháng đầu là: 800 - x = 800 - 300 = 500 (cái)

  Vậy số cái áo may được của tổ 1 và tổ 2 trong tháng đầu lần lượt là 300 và 500 cái

    bởi Nguyễn Thanh Liêm 12/05/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1