YOMEDIA

Bài 1: Trong tháng Giêng hai tổ công nhân

bởi Dell dell 12/05/2018

Bài 1: Trong tháng Giêng hai tổ công nhân may được 800 chiếc áo . Tháng hai tổ 1 vượt mức 15% , tổ hai vượt mức 20% do đó cả hai tổ sản xuất được 945 cái áo . Tính xem trong tháng đầu mỗi tổ may được bao nhiêu chiếc áo ?

Bài 2: Hai lớp 8A và 8B có tổng cộng 94 học sinh biết rằng 25%số học sinh 8A đạt loại giỏi , 20% số học sinh 8B và tổng số học sinh giỏi của hai lớp là 21 . Tính số họ sinh mỗi lớp ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  _ Gọi x là số cái áo may được của tổ 1 trong tháng đầu (x \(\in N\)*)

  _ Số cái áo may được của tổ 2 trong tháng đầu là: 800 - x (cái)

  _ Số cái áo may thêm được của tổ 1 trong tháng đầu là: 15% x (cái)

  _ Số cái áo may thêm được của tổ 2 trong tháng đầu là: 20% (800 - x) (cái)

  _ Theo đề ta có:

  (x + 15%x) + ((800 - x) + 20% (800 - x)) = 945

  \(\Leftrightarrow\) x + 15%x + 800 - x + 20% (800 - x) = 945

  \(\Leftrightarrow\) x + \(\dfrac{3}{20}\)x + 800 - x + \(\dfrac{1}{5}\)(800 - x) = 945

  \(\Leftrightarrow\) x + \(\dfrac{3x}{20}\) + 800 - x + 160 - \(\dfrac{1}{5}\)x = 945

  \(\Leftrightarrow\) x + \(\dfrac{3x}{20}\) - x - \(\dfrac{x}{5}\) = 945 - 800 - 160

  \(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{20x}{20}\) + \(\dfrac{3x}{20}\)- \(\dfrac{20x}{20}\)- \(\dfrac{4x}{20}\) = \(\dfrac{18900}{20}\) - \(\dfrac{16000}{20}\)- \(\dfrac{3200}{20}\)

  \(\Leftrightarrow\) 20x + 3x - 20x - 4x = 18900 - 16000 - 3200

  \(\Leftrightarrow\) -x = -300

  \(\Leftrightarrow\) x = 300

  Nên số cái áo may được của tổ 2 trong tháng đầu là: 800 - x = 800 - 300 = 500 (cái)

  Vậy số cái áo may được của tổ 1 và tổ 2 trong tháng đầu lần lượt là 300 và 500 cái

  bởi Nguyễn Thanh Liêm 12/05/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA