YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 30 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 30 tr 40 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính tổng của hai đa thức \(P=x^2y+x^3-xy^2+3 và Q=x^3+xy^2-xy-6\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 \(P+Q=x^2y+x^3-xy^2+3+x^3+xy^2-xy-6 =x^2y+x^3+x^3-xy^2+xy^2-xy+3-6 =x^2y+2x^3-3\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON