Bài tập 37 trang 41 SGK Toán Tập 2

Giải bài 37 tr 41 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Viết một đa thức bậc 3 với x, y và có ba hạng tử

Hướng dẫn giải chi tiết

\(A = {x^2}y - 5xy + 4x{y^2}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 41 SGK Toán Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 37 trang 41 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Tìm đa thức M biết \(M + \left( {5{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}}y} \right) = 6{{\rm{x}}^2} + 10{\rm{x}}y - {y^2}\)

  • A. \(M = {{\rm{x}}^2} + 12{\rm{x}}y - {y^2}\)
  • B. \(M = {{\rm{x}}^2} - 12{\rm{x}}y - {y^2}\)
  • C. \(M = {{\rm{x}}^2} + 12{\rm{x}}y + {y^2}\)
  • D. \(M = {{\rm{x}}^2} - 12{\rm{x}}y + {y^2}\)

Được đề xuất cho bạn