ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 37 trang 41 SGK Toán Tập 2

Giải bài 37 tr 41 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Viết một đa thức bậc 3 với x, y và có ba hạng tử

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(A = {x^2}y - 5xy + 4x{y^2}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 41 SGK Toán Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1