Bài tập 32 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 32 tr 40 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tìm đa thức P và đa thức Q, biết:

 \(\begin{array}{l} a)P + \left( {{x^2} - 2{y^2}} \right) = {x^2} - {y^2} + 3{y^2} - 1\\ b)Q - \left( {5{{\rm{x}}^2} - xyz} \right) = xy + 2{{\rm{x}}^2} - 3{\rm{x}}yz + 5 \end{array}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l} a)P + \left( {{x^2} - 2{y^2}} \right) = {x^2} - {y^2} + 3{y^2} - 1\\ P = {x^2} - {y^2} + 3{y^2} - 1 - \left( {{x^2} - 2{y^2}} \right)\\ = {x^2} - {y^2} + 3{y^2} - 1 - {x^2} + 2{y^2}\\ = 4{y^2} - 1\\ b)Q - \left( {5{{\rm{x}}^2} - xyz} \right) = xy + 2{{\rm{x}}^2} - 3{\rm{x}}yz + 5\\ Q = xy + 2{{\rm{x}}^2} - 3{\rm{x}}yz + 5 + 5{{\rm{x}}^2} - xyz\\ = 7{{\rm{x}}^2} - 4{\rm{x}}yz + xy + 5 \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 32 trang 40 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho a, b, c là những hằng số và a+b+c=2020. Tính giá trị của đa thức \(P{\rm{ = a}}{{\rm{x}}^4}{y^4} + b{x^3}y + c{\rm{x}}y\) tại x = -1; y = -1

  • A. P = 2040
  • B. P = 2020
  • C. P = 2002
  • D. P = 2018

Được đề xuất cho bạn