YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 32 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 32 tr 40 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tìm đa thức P và đa thức Q, biết:

 \(\begin{array}{l} a)P + \left( {{x^2} - 2{y^2}} \right) = {x^2} - {y^2} + 3{y^2} - 1\\ b)Q - \left( {5{{\rm{x}}^2} - xyz} \right) = xy + 2{{\rm{x}}^2} - 3{\rm{x}}yz + 5 \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l} a)P + \left( {{x^2} - 2{y^2}} \right) = {x^2} - {y^2} + 3{y^2} - 1\\ P = {x^2} - {y^2} + 3{y^2} - 1 - \left( {{x^2} - 2{y^2}} \right)\\ = {x^2} - {y^2} + 3{y^2} - 1 - {x^2} + 2{y^2}\\ = 4{y^2} - 1\\ b)Q - \left( {5{{\rm{x}}^2} - xyz} \right) = xy + 2{{\rm{x}}^2} - 3{\rm{x}}yz + 5\\ Q = xy + 2{{\rm{x}}^2} - 3{\rm{x}}yz + 5 + 5{{\rm{x}}^2} - xyz\\ = 7{{\rm{x}}^2} - 4{\rm{x}}yz + xy + 5 \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON