YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 35 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 35 tr 40 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho hai đa thức:

\(M=x^2-2xy+y^2\)

\(N=y^2+2xy+x^2+1\)

a) Tính M + N

b) Tính M - N

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l} a)M + N = {x^2} - 2{\rm{x}}y + {y^2} + {y^2} + 2{\rm{x}}y + {x^2} + 1\\ = 2{{\rm{x}}^2} + 2{y^2} + 1\\ b)M - N = {x^2} - 2{\rm{x}}y + {y^2} - \left( {{y^2} + 2{\rm{x}}y + {x^2} + 1} \right)\\ = {x^2} - 2{\rm{x}}y + {y^2} - {y^2} - 2{\rm{x}}y - {x^2} - 1\\ = - 4{\rm{x}}y - 1 \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON