RANDOM
VIDEO

Bài tập 35 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 35 tr 40 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho hai đa thức:

\(M=x^2-2xy+y^2\)

\(N=y^2+2xy+x^2+1\)

a) Tính M + N

b) Tính M - N

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l} a)M + N = {x^2} - 2{\rm{x}}y + {y^2} + {y^2} + 2{\rm{x}}y + {x^2} + 1\\ = 2{{\rm{x}}^2} + 2{y^2} + 1\\ b)M - N = {x^2} - 2{\rm{x}}y + {y^2} - \left( {{y^2} + 2{\rm{x}}y + {x^2} + 1} \right)\\ = {x^2} - 2{\rm{x}}y + {y^2} - {y^2} - 2{\rm{x}}y - {x^2} - 1\\ = - 4{\rm{x}}y - 1 \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đào Thị Nhàn

  tính giá trị đa thức A=-3xy(x+y)2 tại x=-1 và y=-1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hồng trang

  Cho đa thức sau:

  f(x) = \(2x^4-x^3+x-3+5x^5\)

  g(x) = \(-x^5+5x^2+4x+2+3x^5\)

  h(x) = \(x^2+x+1+2x^3+3x^4\)

  Tính f(x) + g(x) + h(x)

  f(x) - g(x) - h(x)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  1. Cho x,y,z là các số thực thỏa mãn \(\dfrac{y+z+1}{x}=\dfrac{x+z+2}{y}=\dfrac{x+y-3}{z}=\dfrac{1}{x+y+z}\)

  Tính giá trị của biểu thức: \(A=2016.x+y^{2017}+z^{2017}\)

  2. Cho x,y,z là các số thực thỏa mãn:

  2x = 3y = 5z và |x-2y|=5

  tìm giá trị lớn nhất của 3x - 2z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp có tích hai số sau lớn hơn bình phương số đầu là 29 đơn vị

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Cho : A=\(3x^2y-3xy-xy^2-5\)

  B=\(3xy^2-6xy+x^2y-6\)

  a) Tính A+B

  b) Tính C sao cho C+B=A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Cho đơn thức M= ( \(\dfrac{-5}{9}x^6y^4\))\(\left(\dfrac{9}{10}x^3y^{ }\right)\)

  a) Thu gọn M rồi cho biết hệ số và phần biến của đơn thức

  b) Tính giá trị của đơn thức tại x=-1; y=2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  biết:A=x2yz;B=xy2z;C=xyz2. Chứng tỏ:A+B+C=xyz nếu x+y+z=0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Cho các đa thức:

  A= \(5x^2-3xy+7y^2\)

  B= \(6x^2-8xy+9y^2\)

  a) Tính P = A + B, Q = A - B

  b) Tính giá trị của đa thức M = P - Q tại x = -1, y = 2

  c) Cho đa thức N = \(3x^2-16xy+14y^2\) . Chứng minh rằng: đa thức T = M - N luôn nhận giá trị không âm với mọi giá trị của x và y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Tìm đa thức A biết: \(A-\left(3xy-4y^2\right)=x^2-7xy+8y^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Cho A = (-3x\(^5\)y\(^3\))\(^4\) ; B = (2x\(^2\)z\(^4\)) . Tìm x , y , z biết A + B = 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Cho các đa thức
  f(x)=\(5x^3-2x^2+x-3\)

  g(x)=\(2x^3-5x^2+4\)

  h(x)=\(4\left(x^3\right)+5\left(x\right)\)
  Tính f(x)+g(x)-h(x) bằng 2 cách
  a, Cách hàng ngang
  b, Cách theo cột dọc
  ---> Các bạn giúp mk nha<---

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Đây là đề thi Toán trường mình nha , có bạn nào chưa thi thì tham khảo nha .

  Vì mình đã biết đáp án rùi nên khỏi cần giải cũng được , còn không thì cho mấy bạn khác coi cách giải nha !

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC PHỔ

  KIỂM TRA HỌC KÌ II , NĂM HỌC 2017-2018

  Đề môn : Toán - Lớp 7

  Thời gian làm bài : 90 phút

  Bài 1 : (2,0 điểm)

  a) Tính tích của hai đa thức sau :\(\dfrac{-9}{2}\)x2y2\(\dfrac{4}{3}\)xy3

  b) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm ;AC=8cm. Tính độ dài cạnh BC và so sánh các góc của tam giác ABC.

  Bài 2:(2,0 điểm )

  Một xạ thủ thi bắn súng . Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau :

  10 9 10 9 9 9 8 9 9 10

  9 10 10 7 8 10 8 9 8 9

  9 8 10 8 8 9 7 9 10 9

  a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Xạ thủ thực hiện bao nhiêu lần bắn ?

  b)Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất )

  Bài 3: ( 2,0 điểm )

  Cho hai đa thức : A(x)= -2x3+4x2-7x+5 và B(x)=2x3-2x2+7x+9

  a) Tính A(x) + B(x)

  b) Tính A(x)- B(x)

  c) Chứng tỏ đa thức A(x)+B(x) không có nghiệm .

  Bài 4:(3,5 điểm )

  Cho tam giác ABC cân tại A. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Từ D kẻ DH vuông góc với AB (với H thuộc AB);kẻ DK vuông góc với AC(với K thuộc AC)

  a)Chứng minh ΔAHD=ΔAKD.

  b) Chứng minh AD là đường trung trực của đoạn thẳng HK.

  c) Từ B kẻ BE vuông góc với AC( với E thuộc AC); biết BE cắt AD tại I. Chứng minh CI song song với DH.

  Bài 5:(0,5 điểm)

  Cho biết x2+y2=3

  Tính giá trị của biểu thức N=2x4+5x2y+3y4-3y2+2000

  Lưu ý nha ! Bạn nào giải đúng thì mk vẫn tick nha , bạn nào ko bít cách giải thì nhén qua cho mk nha !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Ghi chú:/3x+1/ là giá trị tuyệt đối của 3x+1

  Bài tập:Cho biểu thức A=/3x+1/-x-2

  a. Thu gọn

  b. Tính A biết /x/=2

  c. Tìm x để A = 5

  d. Tìm giá trị nhỏ nhất của A

  Mk cần gấp 10 phút nữa mk xem,ai nhanh và đúng mk tick cho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Cho 2 đa thức P(x) =x2 + 2x - 5 và Q(x) = x2 - 9x + 5

  a, Tính M(x) = P(x) + Q(x) : N(x) = P(x) - Q(x)

  b, Tìm nghiệm của đa thức M(x); N(x)

  c, Không đặt phép tính tìm đa thức : Q(x) - P(x)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Cho hai đa thức sau: M(x)= 5x3-2x2+x-5 và N(x)=5x3+7x2-x-12

  a, Tính M(x)+N(x)

  b, Tính N(x)-M(x)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)