YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 36 trang 41 SGK Toán Tập 2

Giải bài 36 tr 41 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính giá trị của mỗi đa thức sau:

\(a){x^2} + 2{\rm{x}}y - 3{{\rm{x}}^3} + 2{y^3} + 3{{\rm{x}}^3} - {y^3}\) tại x=5 và y=4

\(b)xy - {{\rm{x}}^2}{y^2} + {x^4}{y^4} - {x^6}{y^6} + {x^8}{y^8}\) tại x=-1 và y=-1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l} a){x^2} + 2{\rm{x}}y - 3{{\rm{x}}^3} + 2{y^3} + 3{{\rm{x}}^3} - {y^3}\\ = {y^3} + {x^2} + 2{\rm{x}}y\,\,(1) \end{array}\)

Thay x=5, y=4 vào (1) ta được: 

\({4^3} + {5^2} + 2.5.4 = 129\)

\(b)xy - {{\rm{x}}^2}{y^2} + {x^4}{y^4} - {x^6}{y^6} + {x^8}{y^8}(2)\)

Thay x=-1 và y=-1 vào (2) ta được:

\(\begin{array}{l} \left( { - 1} \right)\left( { - 1} \right) - {\left( { - 1} \right)^2}{\left( { - 1} \right)^2} + {\left( { - 1} \right)^4}{\left( { - 1} \right)^4} - {\left( { - 1} \right)^6}{\left( { - 1} \right)^6} + {\left( { - 1} \right)^8}{\left( { - 1} \right)^8}\\ = 1 - 1 + 1 - 1 + 1\\ = 1 \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 41 SGK Toán Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON