YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 33 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 33 tr 40 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính tổng của hai đa thức:

\(\begin{array}{l} a)M = {x^2}y + 0,5{\rm{x}}{y^3} - 7,5{{\rm{x}}^3}{y^2} + {x^3};\,\,N = 3{\rm{x}}{y^3} - {x^2}y + 5,5{{\rm{x}}^3}{y^2}\\ b)P = {x^5} + xy + 0,3{y^2} - {x^2}{y^3} - 2;\,\,\,Q = {x^2}{y^3} + 5 - 1,3{y^2} \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l} a)M = {x^2}y + 0,5{\rm{x}}{y^3} - 7,5{{\rm{x}}^3}{y^2} + {x^3};\,\,N = 3{\rm{x}}{y^3} - {x^2}y + 5,5{{\rm{x}}^3}{y^2}\\ M + N = {x^2}y + 0,5{\rm{x}}{y^3} - 7,5{{\rm{x}}^3}{y^2} + {x^3} + 3{\rm{x}}{y^3} - {x^2}y + 5,5{{\rm{x}}^3}{y^2}\\ = 3,5{\rm{x}}{y^3} - 2{{\rm{x}}^3}{y^2} + {x^3}\\ b)P = {x^5} + xy + 0,3{y^2} - {x^2}{y^3} - 2;\,\,\,Q = {x^2}{y^3} + 5 - 1,3{y^2}\\ P + Q = {x^5} + xy + 0,3{y^2} - {x^2}{y^3} - 2 + {x^2}{y^3} + 5 - 1,3{y^2}\\ = {x^5} - {y^2} + xy + 3 \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON