AMBIENT
UREKA

Bài tập 34 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 34 tr 40 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính tổng của các đa thức:

\(\begin{array}{l} a)P = {x^2}y + x{y^2} - 5{{\rm{x}}^2}{y^2} + {x^3};\,\,Q = 3x{y^2} - {x^2}y + {x^2}{y^2}\\ b)M = {x^3} + xy + {y^2} - {x^2}{y^2} - 2;\,\,N = {x^2}{y^2} + 5 - {y^2} \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l} a)P = {x^2}y + x{y^2} - 5{{\rm{x}}^2}{y^2} + {x^3};\,\,Q = 3x{y^2} - {x^2}y + {x^2}{y^2}\\ P + Q = {x^2}y + x{y^2} - 5{{\rm{x}}^2}{y^2} + {x^3} + 3x{y^2} - {x^2}y + {x^2}{y^2}\\ = {x^2}y - {x^2}y + x{y^2} + 3x{y^2} - 5{{\rm{x}}^2}{y^2} + {x^2}{y^2} + {x^3}\\ = 4x{y^2} - 4{x^2}{y^2} + {x^3}\\ b)M = {x^3} + xy + {y^2} - {x^2}{y^2} - 2;\,\,N = {x^2}{y^2} + 5 - {y^2}\\ M + N = {x^3} + xy + {y^2} - {x^2}{y^2} - 2 + {x^2}{y^2} + 5 - {y^2}\\ = {x^3} + xy + {y^2} - {y^2} - {x^2}{y^2} + {x^2}{y^2} - 2 + 5\\ = {x^3} + xy + 3 \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON