Bài tập 34 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 34 tr 40 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính tổng của các đa thức:

\(\begin{array}{l} a)P = {x^2}y + x{y^2} - 5{{\rm{x}}^2}{y^2} + {x^3};\,\,Q = 3x{y^2} - {x^2}y + {x^2}{y^2}\\ b)M = {x^3} + xy + {y^2} - {x^2}{y^2} - 2;\,\,N = {x^2}{y^2} + 5 - {y^2} \end{array}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l} a)P = {x^2}y + x{y^2} - 5{{\rm{x}}^2}{y^2} + {x^3};\,\,Q = 3x{y^2} - {x^2}y + {x^2}{y^2}\\ P + Q = {x^2}y + x{y^2} - 5{{\rm{x}}^2}{y^2} + {x^3} + 3x{y^2} - {x^2}y + {x^2}{y^2}\\ = {x^2}y - {x^2}y + x{y^2} + 3x{y^2} - 5{{\rm{x}}^2}{y^2} + {x^2}{y^2} + {x^3}\\ = 4x{y^2} - 4{x^2}{y^2} + {x^3}\\ b)M = {x^3} + xy + {y^2} - {x^2}{y^2} - 2;\,\,N = {x^2}{y^2} + 5 - {y^2}\\ M + N = {x^3} + xy + {y^2} - {x^2}{y^2} - 2 + {x^2}{y^2} + 5 - {y^2}\\ = {x^3} + xy + {y^2} - {y^2} - {x^2}{y^2} + {x^2}{y^2} - 2 + 5\\ = {x^3} + xy + 3 \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 34 trang 40 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hai đa thức sau:

  \(\begin{array}{l}
  f\left( x \right) = {x^{2n}} - {x^{2n - 1}} + ... + {x^2} - x + 1\,\,\left( {x \in N} \right)\\
  g\left( x \right) =  - {x^{2n + 1}} + {x^{2n}} - {x^{2n - 1}} + ... + {x^2} - x + 1\,\,\left( {x \in N} \right)
  \end{array}\)

  Giá trị của hiệu f(x) - g(x) tại \(x = \frac{1}{{10}}\) là

  • A. 0
  • B. 10
  • C. \(\frac{1}{{{{10}^{2n + 1}}}}\)
  • D. \(\frac{1}{{10}}\)
 • Việt Long

  Tìm đa thức A biết: \(A-\left(3xy-4y^2\right)=x^2-7xy+8y^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Cho A = (-3x\(^5\)y\(^3\))\(^4\) ; B = (2x\(^2\)z\(^4\)) . Tìm x , y , z biết A + B = 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Cho các đa thức
  f(x)=\(5x^3-2x^2+x-3\)

  g(x)=\(2x^3-5x^2+4\)

  h(x)=\(4\left(x^3\right)+5\left(x\right)\)
  Tính f(x)+g(x)-h(x) bằng 2 cách
  a, Cách hàng ngang
  b, Cách theo cột dọc
  ---> Các bạn giúp mk nha<---

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Đây là đề thi Toán trường mình nha , có bạn nào chưa thi thì tham khảo nha .

  Vì mình đã biết đáp án rùi nên khỏi cần giải cũng được , còn không thì cho mấy bạn khác coi cách giải nha !

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC PHỔ

  KIỂM TRA HỌC KÌ II , NĂM HỌC 2017-2018

  Đề môn : Toán - Lớp 7

  Thời gian làm bài : 90 phút

  Bài 1 : (2,0 điểm)

  a) Tính tích của hai đa thức sau :\(\dfrac{-9}{2}\)x2y2\(\dfrac{4}{3}\)xy3

  b) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm ;AC=8cm. Tính độ dài cạnh BC và so sánh các góc của tam giác ABC.

  Bài 2:(2,0 điểm )

  Một xạ thủ thi bắn súng . Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau :

  10 9 10 9 9 9 8 9 9 10

  9 10 10 7 8 10 8 9 8 9

  9 8 10 8 8 9 7 9 10 9

  a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Xạ thủ thực hiện bao nhiêu lần bắn ?

  b)Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất )

  Bài 3: ( 2,0 điểm )

  Cho hai đa thức : A(x)= -2x3+4x2-7x+5 và B(x)=2x3-2x2+7x+9

  a) Tính A(x) + B(x)

  b) Tính A(x)- B(x)

  c) Chứng tỏ đa thức A(x)+B(x) không có nghiệm .

  Bài 4:(3,5 điểm )

  Cho tam giác ABC cân tại A. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Từ D kẻ DH vuông góc với AB (với H thuộc AB);kẻ DK vuông góc với AC(với K thuộc AC)

  a)Chứng minh ΔAHD=ΔAKD.

  b) Chứng minh AD là đường trung trực của đoạn thẳng HK.

  c) Từ B kẻ BE vuông góc với AC( với E thuộc AC); biết BE cắt AD tại I. Chứng minh CI song song với DH.

  Bài 5:(0,5 điểm)

  Cho biết x2+y2=3

  Tính giá trị của biểu thức N=2x4+5x2y+3y4-3y2+2000

  Lưu ý nha ! Bạn nào giải đúng thì mk vẫn tick nha , bạn nào ko bít cách giải thì nhén qua cho mk nha !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Ghi chú:/3x+1/ là giá trị tuyệt đối của 3x+1

  Bài tập:Cho biểu thức A=/3x+1/-x-2

  a. Thu gọn

  b. Tính A biết /x/=2

  c. Tìm x để A = 5

  d. Tìm giá trị nhỏ nhất của A

  Mk cần gấp 10 phút nữa mk xem,ai nhanh và đúng mk tick cho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Cho 2 đa thức P(x) =x2 + 2x - 5 và Q(x) = x2 - 9x + 5

  a, Tính M(x) = P(x) + Q(x) : N(x) = P(x) - Q(x)

  b, Tìm nghiệm của đa thức M(x); N(x)

  c, Không đặt phép tính tìm đa thức : Q(x) - P(x)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Cho hai đa thức sau: M(x)= 5x3-2x2+x-5 và N(x)=5x3+7x2-x-12

  a, Tính M(x)+N(x)

  b, Tính N(x)-M(x)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  biết x+y-2=0

  tính N=\(x^3-2x^2-xy^2+2xy+2x+2y-2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  bài 1. cho hai đa thức

  P = 5xyz + 2xy - 3x2 - 11

  Q = 15 - 5x2 + xyz - xy

  tính P + Q ; P- Q

  bài 2 . tìm đa thức A , B , C biết

  a) A - ( x2 - 2xy + z2) = 3xy - z2 + 5x2

  b) B + ( x2 + ỳ - z2) + x2 - y2 + z2

  c) 4x2 - 7x + 1 - C = 3x2 - 7x - 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn