YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 38 trang 41 SGK Toán Tập 2

Giải bài 38 tr 41 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho các đa thức:

\(A=x^2-3y+xy+1 \)

\(B=x^2+y-x^2y^2-1\)

Tìm đa thức C sao cho:

a) C=A+B

b) C+A=B

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l} a)C = A + B\\ C = {x^2} - 2y + xy + 1 + {x^2} + y - {x^2}{y^2} - 1\\ = 2{{\rm{x}}^2} - y + xy - {x^2}{y^2}\\ b)C + A = B\\ \Leftrightarrow C = B - A\\ \Leftrightarrow C = {x^2} + y - {x^2}{y^2} - 1 - \left( {{x^2} - 2y + xy + 1} \right)\\ = {x^2} + y - {x^2}{y^2} - 1 - {x^2} + 2y - xy - 1\\ = 3y - {x^2}{y^2} - xy - 2 \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 41 SGK Toán Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON