Bài tập 38 trang 41 SGK Toán Tập 2

Giải bài 38 tr 41 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho các đa thức:

\(A=x^2-3y+xy+1 \)

\(B=x^2+y-x^2y^2-1\)

Tìm đa thức C sao cho:

a) C=A+B

b) C+A=B

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l} a)C = A + B\\ C = {x^2} - 2y + xy + 1 + {x^2} + y - {x^2}{y^2} - 1\\ = 2{{\rm{x}}^2} - y + xy - {x^2}{y^2}\\ b)C + A = B\\ \Leftrightarrow C = B - A\\ \Leftrightarrow C = {x^2} + y - {x^2}{y^2} - 1 - \left( {{x^2} - 2y + xy + 1} \right)\\ = {x^2} + y - {x^2}{y^2} - 1 - {x^2} + 2y - xy - 1\\ = 3y - {x^2}{y^2} - xy - 2 \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 41 SGK Toán Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 38 trang 41 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Đa thức M nào dưới đây thỏa mãn \(M - \left( {3{\rm{x}}y - 4{y^2}} \right) = {{\rm{x}}^2} - 7{\rm{x}}y + 8{y^2}\) 

  • A. \(M = {{\rm{x}}^2} - 4{\rm{x}}y + 4{y^2}\)
  • B. \(M = {{\rm{x}}^2} + 4{\rm{x}}y + 4{y^2}\)
  • C. \(M = {{\rm{x}}^2} - 4{\rm{x}}y - 4{y^2}\)
  • D. \(M = {{\rm{x}}^2} + 10{\rm{x}}y + 4{y^2}\)

Được đề xuất cho bạn