ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tính B=70.(131313/565656+131313/727272+131313/909090)

Câu 1: Tính giá trị các biểu thức sau:

a) \(A=\left(-1\right).\left(-1\right)^2.\left(-1\right)^3....\left(-1\right)^{2010}.\left(-1\right)^{2011}\)

b) \(B=70.\left(\frac{131313}{565656}+\frac{131313}{727272}+\frac{131313}{909090}\right)\)

c) \(C=\frac{2a}{3b}+\frac{3b}{4c}+\frac{4c}{5d}+\frac{5d}{2a}\)\(\frac{2a}{3b}=\frac{3b}{4c}=\frac{4c}{5d}=\frac{5d}{2a}\)

Câu 2: Tìm x là các số tự nhiên biết:

a) \(\frac{x+1}{2}=\frac{8}{x+1}\)

b) \(x:\left(9\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\right)=\frac{0,4+\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{1,6+\frac{8}{9}-\frac{8}{11}}\)

Câu 3:

a) Tìm tất cả các cặp số tự nhiên ( x; y) sao cho \(\overline{34x5y}\) chia hết cho 36

b) Không quy đồng mẫu số hay so sánh:

\(A=\frac{-9}{10^{2010}}+\frac{-19}{10^{2011}};B=\frac{-9}{10^{2011}}+\frac{-19}{10^{2010}}\)

Câu 4: Cho \(A=\frac{n-1}{n+4}\)

a) Tìm n nguyên để A là một phân số.

b) Tìm n nguyên để A là một số nguyên.

Câu 5: Cho tam giác ABC có \(\widehat{ABC}=50^O\), trên cạnh AC lấy điểm D ( D không trùng với A và C )

a) Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

b) Tính số đo của \(\widehat{DBC}\), biết \(\widehat{ABD}=30^O\).

c) Từ B dựng tia BX sao cho \(\widehat{DBx}=90^o\). Tính số đo \(\widehat{ABx}\).

d) Trên cạnh AB lấy điểm E ( E không trùng với A và B ). Chứng minh ràng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau.

giúp mk nhé !

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1:

  a) A tự tính

  b) gợi ý: \(\frac{131313}{565656}=\frac{10101.13}{10101.56}=\frac{13}{56}\)

  c) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  \(\frac{2a}{3b}=\frac{3b}{4c}=\frac{4c}{5d}=\frac{5d}{2a}=\frac{2a+3b+4c+5d}{2a+3b+4c+5d}=1\)

  Ta có: \(C=\frac{2a}{3b}+\frac{3b}{4c}+\frac{4c}{5d}+\frac{5d}{2a}=1+1+1+1=4\)

  Vậy C = 4

  Câu 2:

  a) \(\frac{x+1}{2}=\frac{8}{x+1}\)

  \(\Rightarrow\left(x+1\right)^2=16\)

  \(\Rightarrow\left[\begin{matrix}x+1=4\\x+1=-4\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[\begin{matrix}x=3\\x=-5\end{matrix}\right.\)

  Vậy \(x\in\left\{3;-5\right\}\)

  b) \(x:\left(9\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\right)=\frac{0,4+\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{1,6+\frac{8}{9}-\frac{8}{11}}\)

  \(\Rightarrow x:\left(\frac{19}{2}-\frac{3}{2}\right)=\frac{2\left(0,2+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)}{8\left(0,2+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)}\)

  \(\Rightarrow\frac{x}{8}=\frac{2}{8}\)

  \(\Rightarrow x=2\)

  Vậy x = 2

  Câu 3:

  a) tìm x, y bằng cách \(\left[\begin{matrix}\overline{34x5y}⋮9\\\overline{34x5y}⋮4\end{matrix}\right.\)

  Lưu ý: số chia hết cho 4 có 2 chữ số cuối của nó chia hết cho 4

  b) Ta có: \(A=\frac{-9}{10^{2010}}+\frac{-19}{10^{2011}}=\frac{-90}{10^{2011}}+\frac{-19}{10^{2011}}=\frac{-109}{10^{2011}}\)

  \(B=\frac{-9}{10^{2011}}+\frac{-19}{10^{2010}}=\frac{-9}{10^{2011}}+\frac{-190}{10^{2011}}=\frac{-199}{10^{2011}}\)

  \(\frac{-109}{10^{2011}}>\frac{-199}{10^{2011}}\) nên A > B

  Vậy A > B

    bởi Quyên Trúc 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)