YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 136 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 tr 136 sách GK Toán GT lớp 12

Tính:

a) (2 + 3i)2 .

b) (2 + 3i)3 .   

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Phương pháp:

Áp dụng hằng đẳng thức bình phương một tổng: (a+b)2=a2+2ab+b2.

Lời giải:

Lời giải chi tiết câu a, b bài 5 như sau:

Câu a:

(2 + 3i)2 = 4 + 12i + (3i)2 = -5 + 12i.

Câu b:

(2 + 3i)3 = 8 + 3.4.3i + 3.2(3i)2 + (3i)3 = 8 + 36i - 54 - 27i = -46 + 9i.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 136 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON