ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4.9 trang 201 SBT Toán 12

Giải bài 4.9 tr 201 SBT Toán 12

Giải các phương trình sau trên tập số phức :

a) \({\left( {5 - 7i} \right) + \sqrt 3 x = \left( {2 - 5i} \right)\left( {1 + 3i} \right)}\)

b) \({\left( {5 - 7i} \right) + \sqrt 3 x = \left( {2 - 5i} \right)\left( {1 + 3i} \right)}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a)
\(\begin{array}{l}
\left( {5 - 7i} \right) + \sqrt 3 x = \left( {2 - 5i} \right)\left( {1 + 3i} \right)\\
 \Leftrightarrow \left( {5 - 7i} \right) + \sqrt 3 x = 2 + i + 15\\
 \Leftrightarrow \sqrt 3 x = 12 + 8i\\
 \Leftrightarrow x = 4\sqrt 3  + \frac{8}{{\sqrt 3 }}i
\end{array}\)
b)

\(\begin{array}{l}
5 - 2ix = \left( {3 + 4i} \right)\left( {1 - 3i} \right)\\
 \Leftrightarrow 5 - 2ix = 3 - 5i + 12\\
 \Leftrightarrow  - 2ix = 10 - 5i\\
 \Leftrightarrow x =  - \frac{{10}}{{2i}} + \frac{{5i}}{{2i}} = \frac{5}{2} + 5i
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.9 trang 201 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)