ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4.13 trang 202 SBT Toán 12

Giải bài 4.13 tr 202 SBT Toán 12

Phân tích thành nhân tử trên tập hợp số phức :
a) \({{u^2} + {v^2}}\)

b) \({{u^4} - {v^4}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \({u^2} + {v^2} = {u^2} - {(vi)^2} = (u - vi)(u + vi)\)

b) \({u^4} - {v^4} = ({u^2} + {v^2})({u^2} - {v^2}) = (u - vi)(u + vi)(u - v)(u + v)\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.13 trang 202 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON