ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4.8 trang 201 SBT Toán 12

Giải bài 4.8 tr 201 SBT Toán 12

Thực hiện các phép tính :

a) \((2 + 4i)(3 - 5i) + 7(4 - 3i)\)

b) \((1 - 2i)2 - (2 - 3i)(3 + 2i)\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a)
\(\begin{array}{l}
\left( {2 + 4i} \right)\left( {3 - 5i} \right) + 7\left( {4 - 3i} \right)\\
 = 6 - 10i + 12i - 20{i^2} + 28 - 21i\\
 = 6 + 2i + 20 + 28 - 21i\\
 = 54 - 19i
\end{array}\)
b)
\(\begin{array}{l}
{\left( {1 - 2i} \right)^2} - \left( {2 - 3i} \right)\left( {3 + 2i} \right) = 1 - 4i + 4{i^2} - \left( {6 + 4i - 9i - 6{i^2}} \right)\\
 = 1 - 4i - 4 - 6 + 5i - 6 =  - 15 + i
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.8 trang 201 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)