YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 136 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 tr 136 sách GK Toán GT lớp 12

 Tính i3 , i4 , i5 .

Nêu cách tính in với n là một số tự nhiên tuỳ ý. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Ta có:

i3 = i2 .i = -i.          i4 = i2 .i2 = (-1)(-1) = 1.       i5 = i4 .i = i.

Nêu cách tính in với n là một số tự nhiên tuỳ ý:

Lấy n chia cho 4: Ta được kết quả n=4k+r, \(n,k\in\mathbb{N};0\leq r\leq 3.\)

1) Nếu n=4k+1 thì in=i.

2) Nếu n=4k+2 thì in=-1.

3) Nếu n=4k+3 thì in=-i.

4) Nếu n=4k thì in=1.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 136 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON