YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 136 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 tr 136 sách GK Toán GT lớp 12

 Tính i3 , i4 , i5 .

Nêu cách tính in với n là một số tự nhiên tuỳ ý. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Ta có:

i3 = i2 .i = -i.          i4 = i2 .i2 = (-1)(-1) = 1.       i5 = i4 .i = i.

Nêu cách tính in với n là một số tự nhiên tuỳ ý:

Lấy n chia cho 4: Ta được kết quả n=4k+r, \(n,k\in\mathbb{N};0\leq r\leq 3.\)

1) Nếu n=4k+1 thì in=i.

2) Nếu n=4k+2 thì in=-1.

3) Nếu n=4k+3 thì in=-i.

4) Nếu n=4k thì in=1.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 136 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu phương

  cho số phức z thỏa mãn (1+i)z+\(\overline{z}\)=i . tìm mô- đun của số phức w= 1+i+z

  tìm mô đum của số phức z biết z^2 (1-i) +2(\(\overline{z}\))^2 (1+i) = 21-i

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trịnh Lan Trinh

  (3-5i)+ (2+4i)

  (-2-3i)+(-1-7i)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1