Bài tập 6 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 6 tr 54 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao  nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập điểm đã cho?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Vì không có 3 điểm nào thẳng hàng nên mỗi một tập gồm 3 điểm từ 6 điểm đã cho tạo thành một tam giác. Do vậy số các tam giác chính là số các tổ hợp chập 3 của 6 phần tử và bằng:

 \(C_{6}^{3}=\frac{6!}{3!3!}= 20\)  (tam giác)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 6 trang 54 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho tập A gồm m phần tử, tập B gồm n phần tử và tập C có p phần tử. Gọi \(D = \left\{ {\left( {x,y,z} \right)|\;x \in A,y \in B,x \in C} \right\}\) (mỗi phần tử của tập hợp D là một bộ gồm 3 phần tử (x,y,z) sao cho x,y,z thứ tự lấy trong tập A,B,C). Khi đó số phần tử của tập hợp D là bao nhiêu?

  • A. m
  • B. m+n+p
  • C. mn+np+pn
  • D. m.n.p

Được đề xuất cho bạn