YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 54 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) nếu:

a) Các bông hoa khác nhau?

b) Các bông hoa như nhau?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Mỗi một cách cắm 3 bông hoa khác nhau vào 3 lọ trong 5 lọ hoa chính là một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử. Do đó số cách cắm 3 bông hoa vào 5 cái lọ (mội lọ cắm không quá 1 bông) là:

A35 = 60 (cách).

Câu b:

Nếu 3 bông hoa là như nhau thì mỗi cách cắm 3 bông hoa vào 5 cái lọ chỉ là một tổ hợp chập 3 của 5 phần tử. Do vậy số các cách cắm hoa trong trường hợp này là:

\(C_{5}^{3}=\frac{5!}{3!2!}= 10\) (cách).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON