YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.22 trang 76 SBT Toán 11

Giải bài 2.22 tr 76 SBT Toán 11

Từ tập hợp gồm 10 điểm nằm trên một đường tròn:

a) Vẽ được bao nhiêu tam giác?

b) Vẽ được bao nhiêu đa giác?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Cứ ba điểm vẽ được một tam giác. Số tam giác vẽ được là tổ hợp chập 3 của 10

Vì vậy có thể vẽ được \(C_{10}^3=120\) tam giác.

b) Số đa giác vẽ được là tổng cộng của số tam giác, tứ giác, ngũ giác, …, thập giác.

Số tam giác vẽ được là cách chọn ra 3 điểm từ 10 điểm là tổ hợp chập 3 của 10.

Số tứ giác vẽ được là cách chọn ra 4 điểm từ 10 điểm là tổ hợp chập 4 của 10.

Số ngũ giác vẽ được là cách chọn ra 5 điểm từ 10 điểm là tổ hợp chập 5 của 10.

Tương tự với lục giác, thất giác, bát giác, cửu giác và thập giác.

Do đó theo công thức cộng vẽ được \(C_{10}^3 + C_{10}^4 + C_{10}^5 + C_{10}^6 + C_{10}^7 +  + C_{10}^8 + C_{10}^9 + C_{10}^{10} = 968\) đa giác.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.22 trang 76 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF