YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.19 trang 76 SBT Toán 11

Giải bài 2.19 tr 76 SBT Toán 11

Một giá sách bốn tầng xếp 40 quyển sách khác nhau, mỗi tầng xếp 10 quyển. Hỏi có bao nhiêu cách chọn các quyển sách sao cho từ mỗi tầng có

a) Hai quyển sách?

b) Tám quyển sách?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Có \(C_{10}^2\) cách chọn hai quyển từ mỗi tầng.

Theo quy tắc nhân, vậy có tất cả \({\left( {C_{10}^2} \right)^4}\) cách chọn.

b) Có \(C_{10}^8\) cách chọn hai quyển từ mỗi tầng.

Theo quy tắc nhân, vậy có tất cả \({\left( {C_{10}^8} \right)^4} = {\left( {C_{10}^2} \right)^4}\) cách chọn.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.19 trang 76 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF