ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 4 tr 54 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Có bao cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Mỗi cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đen khác nhau đã cho là một chỉnh hợp chập 4 của 6 bóng đèn đã cho.

Do đó số các cách mắc là:\(A^4_6 = 360\) (cách).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1