YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 4 tr 54 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Có bao cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Mỗi cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đen khác nhau đã cho là một chỉnh hợp chập 4 của 6 bóng đèn đã cho.

Do đó số các cách mắc là:\(A^4_6 = 360\) (cách).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 3 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 5 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 6 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 7 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.12 trang 75 SBT Toán 11

Bài tập 2.13 trang 75 SBT Toán 11

Bài tập 2.14 trang 75 SBT Toán 11

Bài tập 2.15 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.16 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.17 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.18 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.19 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.20 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.21 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.22 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.23 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.24 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.25 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.26 trang 77 SBT Toán 10

Bài tập 2.27 trang 77 SBT Toán 10

Bài tập 2.28 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.29 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.30 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.31 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 5 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 6 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 7 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 8 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 9 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 10 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 11 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 12 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 13 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 14 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 15 trang 64 SGK Toán 11 NC

Bài tập 16 trang 64 SGK Toán 11 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF