YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 58 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 58 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Từ khai triển biểu thức \(\small (3x - 4)^ {17 }\)thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức nhận được:

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Đặt \(f(x)=(3x-4)^{17}=a_{17}x^{17}+a_{16}x^{16}+...+a_{1}x+a_0\)

Ta cần tính: \(a_0+a_1+a_2+...+a_{17}\)

Dễ thấy \(f(1)=(3-4)^{17}=a_+a_1+...+a_{17}\)

\(\Leftrightarrow a_0+a_1+a_2+...+a_{17}=-1\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 58 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON