RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 58 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 58 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Từ khai triển biểu thức \(\small (3x - 4)^ {17 }\)thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức nhận được:

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Đặt \(f(x)=(3x-4)^{17}=a_{17}x^{17}+a_{16}x^{16}+...+a_{1}x+a_0\)

Ta cần tính: \(a_0+a_1+a_2+...+a_{17}\)

Dễ thấy \(f(1)=(3-4)^{17}=a_+a_1+...+a_{17}\)

\(\Leftrightarrow a_0+a_1+a_2+...+a_{17}=-1\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 58 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)