YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 21 trang 67 SGK Toán 11 NC

Bài tập 21 trang 67 SGK Toán 11 NC

Khai triển (3x+1)10 cho tới x3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
{\left( {3x + 1} \right)^{10}} = \sum\limits_{k = 0}^{10} {C_{10}^k} {\left( {3x} \right)^k}\\
 = 1 + C_{10}^1\left( {3x} \right) + C_{10}^2{\left( {3x} \right)^2} + C_{10}^3{\left( {3x} \right)^3} + ...
\end{array}\\
{ = 1 + 30x + 405{x^2} + 3240{x^3} + ....}
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 67 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON