ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 17 trang 67 SGK Toán 11 NC

Bài tập 17 trang 67 SGK Toán 11 NC

Tìm hệ số của x101y99 trong khai triển (2x−3y)200

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

\(\begin{array}{l}
{\left( {2x - 3y} \right)^{200}}\\
 = \sum\limits_{k = 0}^{200} {C_{200}^k} {\left( {2x} \right)^{200 - k}}{\left( { - 3y} \right)^k}
\end{array}\)

Số hạng chứa x101y99 ứng với k = 99, đó là:  

\(C_{200}^{99}{\left( {2x} \right)^{101}}{\left( { - 3y} \right)^{99}}\)

Vậy hệ số của x101y99 là:

\(C_{200}^{99}{\left( 2 \right)^{101}}{\left( { - 3} \right)^{99}}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 67 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)