YOMEDIA
NONE

Bài tập 19 trang 67 SGK Toán 11 NC

Bài tập 19 trang 67 SGK Toán 11 NC

Tính hệ số của x7 trong khai triển (1+x)11

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

\({\left( {1 + x} \right)^{11}} = \sum\limits_{k = 0}^{11} {C_{11}^k{x^k}{{.1}^{11 - k}}} \)

Hệ số x7 trong khai triển (1+x)11 là:

\(C_{11}^7 = 330\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 67 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON