ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20 trang 67 SGK Toán 11 NC

Bài tập 20 trang 67 SGK Toán 11 NC

Tính hệ số của x9 trong khai triển (2−x)19

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

\({\left( {2 - x} \right)^{19}} = \sum\limits_{k = 0}^{19} {C_{19}^k{2^{19 - k}}{{\left( { - x} \right)}^k}} \)

Hệ số của x9 là:

\( - C_{19}^9{2^{10}} =  - 94595072\) (ứng với k = 9)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 67 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1