ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 24 trang 67 SGK Toán 11 NC

Bài tập 24 trang 67 SGK Toán 11 NC

Biết rằng hệ số của xn−2 trong khai triển \({\left( {x - \frac{1}{4}} \right)^n}\) bằng 31. Tìm n.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

\({\left( {x - \frac{1}{4}} \right)^n} = \sum\limits_{k = 0}^n {C_n^k{x^{n - k}}{{\left( { - \frac{1}{4}} \right)}^k}} \)

Hệ số của xn−2 là:

\(\begin{array}{l}
C_n^2{\left( { - \frac{1}{4}} \right)^2} = 31\\
 \Rightarrow \frac{{n\left( {n - 1} \right)}}{2} = 16.31 \Rightarrow n = 32
\end{array}\)

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 67 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 1627632628.png
      [banner_link] => https://smartpro.vn/vong-quay-may-man.html
      [banner_startdate] => 2021-08-02 06:08:00
      [banner_enddate] => 2021-08-18 06:42:00
      [banner_type] => 2
    )

)