YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 18 trang 67 SGK Toán 11 NC

Bài tập 18 trang 67 SGK Toán 11 NC

Tính hệ số của x5y8 trong khai triển (x+y)13

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\({\left( {x + y} \right)^{13}} = \sum\limits_{k = 0}^{13} {C_{13}^k{x^{13 - k}}{y^k}} \)

Số hạng chứa x5y8 ứng với k = 8 đó là:

\({C_{13}^8{x^5}{y^8}}\).

Vậy hệ số của x5y8 là:

\(C_{13}^8 = 1287\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 67 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON