YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 23 trang 67 SGK Toán 11 NC

Bài tập 23 trang 67 SGK Toán 11 NC

Tính hệ số của x25y10 trong khai triển của (x3+xy)15

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\({\left( {{x^3} + xy} \right)^{15}} = \sum\limits_{k = 0}^{15} {C_{15}^k{{\left( {{x^3}} \right)}^{15 - k}}{{\left( {xy} \right)}^k}} \)

Số hạng chứa x25y10 ứng với k = 10 là:

\(C_{15}^{10}{\left( {{x^3}} \right)^5}{\left( {xy} \right)^{10}} = C_{15}^{10}{x^{25}}{y^{10}}\)

Vậy hệ số của  x25y10 là:

\(C_{15}^{10} = 3003\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 67 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON