YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 22 trang 67 SGK Toán 11 NC

Bài tập 22 trang 67 SGK Toán 11 NC

Tìm hệ số của x7 trong khai triển của (3−2x)15

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\({\left( {3 - 2x} \right)^{15}} = \sum\limits_{k = 0}^{15} {C_{15}^k{3^{15 - k}}{{\left( { - 2x} \right)}^k}} \)

Hệ số của x7 là:

\(C_{15}^7{.3^8}{\left( { - 2} \right)^7} =  - C_{15}^7{.3^8}{.2^7}\)

(ứng với k = 7)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 67 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON