Bài tập 3 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 3 tr 54 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm ba bông hoa vào ba lọ đã cho (mỗi lọ cắm một bông) ?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Mỗi một cách lấy ba bông hoa trong 7 bông hoa đã cho và cắm vào 3 các lọ chính là một chỉnh hợp chập 3 của 7 phần tử.

Do đó số các cách cắm hoa là: \(A^3_7 = 210\) (cách).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 3 trang 54 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Một trường trung học phổ thông có 100 học sinh khối 10, có 150 học sinh khối 11 và 200 học sinh khối 12. Người ta muốn cử ra 3 người , mỗi người thuộc một khối để thay mặt học sinh nhà trường đi dự trại hè. Khi đo, có bao nhiêu cách cử ngẫu nhiên 3 học sinh của trường đó đi dự trại hè?

  • A. 450
  • B. 1350
  • C. 3000000
  • D. 6000000

Được đề xuất cho bạn