YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 3 tr 54 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm ba bông hoa vào ba lọ đã cho (mỗi lọ cắm một bông) ?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Mỗi một cách lấy ba bông hoa trong 7 bông hoa đã cho và cắm vào 3 các lọ chính là một chỉnh hợp chập 3 của 7 phần tử.

Do đó số các cách cắm hoa là: \(A^3_7 = 210\) (cách).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 5 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 6 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 7 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.12 trang 75 SBT Toán 11

Bài tập 2.13 trang 75 SBT Toán 11

Bài tập 2.14 trang 75 SBT Toán 11

Bài tập 2.15 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.16 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.17 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.18 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.19 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.20 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.21 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.22 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.23 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.24 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.25 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.26 trang 77 SBT Toán 10

Bài tập 2.27 trang 77 SBT Toán 10

Bài tập 2.28 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.29 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.30 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.31 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 5 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 6 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 7 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 8 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 9 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 10 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 11 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 12 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 13 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 14 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 15 trang 64 SGK Toán 11 NC

Bài tập 16 trang 64 SGK Toán 11 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON