YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 2 tr 54 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Có bao nhiêu cách để sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế kê thành một dãy?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Mỗi một cách sắp xếp 10 người khác ngồi vào ghế kê thành một dãy chính là một hoán vị của 10 phần tử.

Do đó số cách sắp xếp chỗ ngồi cho 10 khác là:

10! = 3628800 (cách)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 3 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 5 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 6 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 7 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.12 trang 75 SBT Toán 11

Bài tập 2.13 trang 75 SBT Toán 11

Bài tập 2.14 trang 75 SBT Toán 11

Bài tập 2.15 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.16 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.17 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.18 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.19 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.20 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.21 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.22 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.23 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.24 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.25 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.26 trang 77 SBT Toán 10

Bài tập 2.27 trang 77 SBT Toán 10

Bài tập 2.28 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.29 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.30 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.31 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 5 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 6 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 7 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 8 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 9 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 10 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 11 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 12 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 13 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 14 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 15 trang 64 SGK Toán 11 NC

Bài tập 16 trang 64 SGK Toán 11 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON